فرانس کرنیک

فرانس کرنیک

دکتر فرانس کرنیک متولد سال 1960، سال ها عضو وزارت دفاع فدرال اتریش بوده و در دانشگاه وین تاریخ، تاریخ معاصر و علوم سیاسی را به صورت پاره وقت تدریس کرده است. او مدرس مؤسسه علوم سیاسی در دانشگاه اینسبروک و در دانشگاه نیروهای مسلح فدرال در مونیخ است.

کتاب های فرانس کرنیک