فریدون ایرانی

فریدون ایرانی

فریدون ایرانی متولد 1324 درشهر مراغه، استاد تمام گروه عمران دانشگاه فردوسی می باشد. او مدرک مهندسی راه و ساختمان خود را در سال 1347 با درجه فوق لیسانس و از دانشگاه تبریز و مدرک دکترای مهندسی در رشته ساختمانهای فلزی را از دانشگاه پاریس اخذ کرده است. 

کتاب های فریدون ایرانی