ابی فبیاشی

ابی فبیاشی

ابی فابیاسچی مدافع حقوق بشر و یکی از بنیانگذاران شبکه Empower Her است، یک سازمان غیرانتفاعی که مسیری را برای بازماندگان قاچاق انسان با اراده برای استقلال هموار می کند. در سال 2012 ابی از پست اجرایی خود در زمینه فناوری پیشرفته استعفا داد تا به دنبال حرفه نویسندگی برود. من زندگی ام را دوست داشتم اولین رمان اوست.

کتاب های ابی فبیاشی

زندگی ام را دوست داشتم