کاظم مدیرشانه چی

کاظم مدیرشانه چی

کاظم مدیر شانه‌چی (۱۳۰۶، مشهد - ۱۳۸۱، مشهد) از علمای عرصه حدیث و روایت و از پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی است. او دروس مقدماتی و ادبی حوزه را از علمایی چون ادیب نیشابوری، ادیب هروی و مدرس یزدی فرا گرفت. وی از بنیان‌گذاران دانشکدهٔ الاهیات دانشگاه مشهد بود.
شانه‌چی از زمان تأسیس دانشکده الهیات دانشگاه مشهد در سال ۱۳۳۷ به تدریس در این دانشگاه دعوت شد و در طی دوران تدریس، به تحقیق و تتبع درباره منابع احادیث و کتب معتبر حدیث شیعی و سنی دست زد و آثاری را پدید آورد. او توانست از روحانیونی همچون شیخ آقا بزرگ تهرانی، سبزواری و آیت‌الله مهدی الهی قمشه‌ای، اجازه اجتهاد دریافت کند و خود بعد از آن به تربیت طلاب علوم دینی بپردازد.

کتاب های کاظم مدیرشانه چی

آیات الاحکام


تاریخ حدیث