دیوید کورتن

دیوید کورتن

دیوید سی کورتن نویسنده آمریکایی، استاد سابق دانشکده بازرگانی هاروارد، فعال سیاسی، منتقد برجسته جهانی است. معروف ترین نشریه او زمانی است که شرکت ها بر جهان حکومت می کنند.

کتاب های دیوید کورتن

سرمایه داری فردا؟