سید مهدی دادمرزی

سید مهدی دادمرزی

سید مهدی دادمرزی، متولد 1345 در شهر تهران هستم. پیش از انقلاب در خود شهر تهران و در محله ی هفت چنار تهران ابتدایی را گذراندم. اوایل انقلاب را حدودا سوم راهنمایی بودم و دوران ابتدایی و راهنمایی را در همان منطقه هفت چنار تهران گذراندم. ورود بنده به حوزه دو مقطع داشت. یکی سال 1361 بود که بنده دانش آموز دبیرستان بودم و با راهنمایی یکی از معلمین آموزش و پرورش مان (آقای خرقانی) که هر جا هست خدا او را حفظ کند، ما با مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی آشنا شدیم و شبها همراه با ایشان به آن مدرسه می رفتیم (به صورت یک طلبه ی آزاد و متفرقه). اما پس از اخذ دیپلم، به صورت رسمی در سال 1363 وارد حوزه علمیه آیت الله مجتهدی شدم. آیت الله مجتهدی بنا داشتند که طلبه ها برای ادامه ی تحصیل در تهران نمانند، چون آفاتی را در نظر داشتند که طلاب را از درس و بحث بازمیداشت. لذا با اتمام شرح لمعه (با وجود تسلط کامل اساتیدمان بر دروس سطوح عالی) در سال 1368 ما به قم آمدیم و در دروس سطوح عالی عمده تحصیلات خود را در مدرسه آیت الله گلپایگانی گذراندم و بیشترین استفاده را از مرحوم طاهر شمس (مکاسب و کفایه) بردیم.عمده ی تحصیلات بنده در مقطع خارج که هنوز هم ادامه دارد، در محضر آیت الله مؤمن و آیت الله سید جعفر کریمی بودیم. در حال حاضر هم در محضر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی تلمذ می کنم بنده به جهت این که در کنار کارهای حوزوی، بحث حقوق را از طریق مجامع دانشگاهی پیگیر بودم، نیازی به ورود به مباحث تخصصی حوزه پیدا نکردم. مقطع کارشناسی را در دانشگاه شهید بهشتی و ارشد حقوق خصوصی را در دانشگاه تهران و دکترای حقوق خصوصی را در دانشگاه قم گذراندم.عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه قم (دانشکده حقوق-گروه حقوق خصوصی) هستم. در مقطع کارشناسی (حقوق تعهدات و حقوق خانواده) تدریس می کنم. در مقطع ارشد و دکتری (متون فقه) تدریس می کنم.

کتاب های سید مهدی دادمرزی