کارین گوین ویلکنز

کارین گوین ویلکنز

کارین گوین ویلکینز رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه میامی، عضو انجمن بین المللی ارتباطات (ICA) است و در هیئت مشاوران انجمن عرب-آمریکا برای آموزش ارتباطات (AUSACE) خدمت می کند.

کتاب های کارین گوین ویلکنز

وطن، خاک، امنیت