جان یانگ

جان یانگ

جان یانگ از سال 1993 استاد سیاست در دانشگاه لستر بوده است. آثار او شامل بریتانیا، فرانسه و اتحاد اروپا، 1945-1951 (1984)، فرانسه، جنگ سرد و اتحاد غربی، 1944-1949 ( 1990)، بریتانیا و جهان در قرن بیستم (1997) و همدم دراز به آمریکا، روسیه و جنگ سرد (1999) می باشد.

کتاب های جان یانگ

جنگ سرد صلح سرد