رزسیکا پارکر

رزسیکا پارکر

روزسیکا پارکر یک روان درمانگر، مورخ هنر و نویسنده بریتانیایی و یک فمینیست بود.

کتاب های رزسیکا پارکر

کدبانوهای کهن