جورج دیکی

جورج دیکی

جورج توماس دیکی فیلسوف آمریکایی بود. او استاد بازنشسته فلسفه در دانشگاه ایلینویز در شیکاگو بود. تخصص های او شامل زیبایی شناسی، فلسفه هنر، و نظریه های ذوق قرن هجدهم بود.

کتاب های جورج دیکی

قرن ذوق


هنر و ارزش