فیلیپ خودیدیو

فیلیپ خودیدیو

فیلیپ خودیدیو (26 آوریل 1954) نویسنده بیش از 100 کتاب در زمینه هنر و معماری است، از جمله Under One Roof; معماری: طبیعت; معماری: هنر; و افغانستان: حفظ میراث تاریخی. او در سوئیس زندگی می کند.

کتاب های فیلیپ خودیدیو