بورلی کلی یری

بورلی کلی یری

بورلی کلی یرلی، زاده ی 12 آوریل 1916، نویسنده ی آمریکایی کتاب های کودک و نوجوان است.
بورلی، دوران کودکی را در مزرعه ای واقع در یام هیل ایالت اورگان گذراند. مادرش، معلم مدرسه و پدرش، کشاورز بودند. او در سال 1939 از دانشگاه واشنگتن فارغ التحصیل شد. کلی یرلی پس از گذراندن چندین سال در سمت کتابخانه دار و معرفی و اجرای داستان های ادبی، تصمیم گرفت داستان هایی بنویسد که مخاطبین کودک و نوجوان بتوانند با آن ها ارتباط برقرار کنند.
کلی یرلی در سال 1955، صاحب دو فرزند دوقلو شد و از زمان مرگ همسرش در سال 2004، در کارمل ولی در کالیفرنیا زندگی کرده است.
بورلی کلی یرلی در 2 آوریل 2016، تولد صد سالگی خود را جشن گرفت.

کتاب های بورلی کلی یری