منصور اعتصامی

منصور اعتصامی

دكتر منصور اعتصامي ، متولد 1343 ،  عضو هیات علمی دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران و  داراي مدرك كارشناسي ارشد معارف اسلامي و اقتصاد و دكتري علوم اقتصادي از دانشگاه امام صادق بود.سرپرست معاونت اداری و مالي دانشگاه امام صادق (ع)، مشاور معاونت اجتماعي و امور شوراهای وزارت كشور، عضو كمیسیون اقتصادی مركز تحقیقات شورای نگهبان، تهیه كننده سند راهبردی حداقل 4 دستگاه اجرایي كشور، مشاور معاونت فرهنگي - اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، مشاور عالي و قائم مقام و معاونت اداری و مالي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و معاونت فرهنگي اجتماعي سازمان تامین اجتماعي از جمله سوابق اجرايي دكتر اعتصامي مي باشد از كتاب هاي تاليفي وي مي توان به مالكیت تجاری در اسلام، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در نظام اقتصادی اسلام، تحولات نوين جهان و ضرورت توجه به راه مدرن ، کارآفريني در يک نگاه ارزشي و مباحثي پیرامون اقتصاد کلان اشاره كرد. او  پس از تحمل یک دوره بیماری، دار فانی را وداع گفت.

کتاب های منصور اعتصامی