کش پاتل

کش پاتل

کش پاتل متخصص ورزش و حرکت، متخصص تغذیه و مدرس ورزش درمانی بالینی است. او همچنین بنیانگذار کلینیک سلامتی Origin: Health است که در راه حل های ورزشی عملکردی و اصلاحی نوآورانه برای توانبخشی و عملکرد تخصص دارد.

کتاب های کش پاتل

راهنمای کامل تمرینات اصلاحی