مهناز محمودی زرندی

مهناز محمودی زرندی

مهناز محمودی زرندی متولد سال 1359، دارای مدرک دکترای معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشیار گروه معماری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران شمال می باشد.

کتاب های مهناز محمودی زرندی

بادگیر نماد معماری ایران