گیل ال تیلور

گیل ال تیلور

گیل ال. تیلور بیش از 24 سال در صنعت ساخت و ساز کار کرده است و سمت هایی به عنوان مدیر پروژه/ساخت برای بخش طراحی/ساخت مهندسی میسون و هنگر، بازرس مقیم ایالت کنتاکی و مهندس پروژه برای Takenaka International USA دارد.

کتاب های گیل ال تیلور

راهنمای ناظران تاسیسات