مایکل فرانکل

مایکل فرانکل

مایکل فرانکل بیش از 35 سال تجربه در صنعت لوله کشی و مهندسی و طراحی حرفه ای دارد و نویسنده چندین کتاب است.

کتاب های مایکل فرانکل

سیستم های لوله کشی