اسوالد اشپنگلر

اسوالد اشپنگلر

سوالد مانوئل آرنولد گاتفرید اشپنگلر در سال 1880 در آلمان متولد شد. وی تحصیلاتش را در رشته‌های فلسفه، ریاضی و تاریخ به اتمام رساند. بیشترین زمینه فعالیت اشپنگلر مططالعه در حوزه فلسفی تاریخ بود. در نهایت پس از چندین سال کوشش و چاپ کتاب‌های متعدد در سال 1936 در آلمان چشم از جهان فروبست.

کتاب های اسوالد اشپنگلر

بشر و تکنیک