عاتق بن غیث بلادی

عاتق بن غیث بلادی

عاتق بن غیث بلادی از مشهورترین مؤلفان حجاز به شمار می­رود که آثار و کتب ارزشمندی در زمینه بررسی­ های تاریخی و جغرافیایی جهان اسلام و شهر مکه و قبائل و طوایف اطراف آن تألیف نموده است. از مهم­ترین آثار او می­توان به معجم معالم الحجاز در ده جلد اشاره کرد.

کتاب های عاتق بن غیث بلادی

مسیر هجرت حضرت رسول