مقبول العلوی

مقبول العلوی

مقبول موسی العلوی متولد 1968 ، رمان نویس اهل عربستان سعودی است. وی فارغ التحصیل دانشگاه مکه با لیسانس آموزش هنر است و به عنوان معلم کار کرده است.

کتاب های مقبول العلوی

خیال حلاج