منال شریف

منال شریف

منال شریف، زاده ی ۲۵ آپریل ۱۹۷۹، از فعالان حقوق زنان در عربستان سعودی است که در شروع کمپین رانندگی برای زنان نقش داشت. منال شریف، فارغ التحصیل کارشناسی کامپیوتر از دانشگاه ملک عبدالعزیز و دارای گواهینامه ی حرفه ای سیسکو است.او  تا می ۲۰۱۲، به عنوان مشاور امنیت اطلاعات برای شرکت نفتی سعودی «آرامکو»، کار می کرد. شریف همچنین برای روزنامه ی سعودی «الحیات» قلم می زد. او پس از آن کمپین رانندگی، همچنان منتقد فعال دولت عربستان سعودی باقی ماند و در مورد مسائلی همچون زندانی کردن کارگران زن خارجی و نبود انتخابات برای مجلس شورا به توئیت کردن پرداخت. مجله ی تایم و انجمن آزادی اسلو از کارهای او تمجید کردند.

کتاب های منال شریف

جسارت رانندگی