یارعلی کردفیروزجایی

یارعلی کردفیروزجایی

یارعلی کردفیروزجایی ؛ دانشیار، فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم وپژوهشگر، نویسنده و مدرس در زمینه حکمت و فلسفه (هستی شناسی، معرفت شناسی، کلام و فلسفه دین) می باشد.

کتاب های یارعلی کردفیروزجایی

تاریخ فلسفه معاصر غرب