آدری اسمیت

آدری اسمیت

آدری اسمیت طراح برند این کوچولو بچه های عجیب و غریب و یکی از نویسنده/تصویرگر مجموعه کتاب های سفر لیلی هاکلبری است. آدری که اصالتاً اهل فرانسه است، در برکلی، کالیفرنیا با چهار دختر کوچک ماجراجو خود زندگی می کند.

کتاب های آدری اسمیت

لی لی در انجمن ماجراجویان 1