آدری اسمیت

آدری اسمیت

آدری اسمیت طراح برند این کوچولو بچه های عجیب و غریب و یکی از نویسنده/تصویرگر مجموعه کتاب های سفر لیلی هاکلبری است. آدری که اصالتاً اهل فرانسه است، در برکلی، کالیفرنیا با چهار دختر کوچک ماجراجو خود زندگی می کند.

کتاب های آدری اسمیت