یوسف بن سید هاشم رفاعی

یوسف بن سید هاشم رفاعی

یوسف بن سید هاشم رفاعی در سال 1351 ق (1932م) در کویت متولد شد.وی در رشته تاریخ در دانشکده ادبیات کویت تحصیلات خود را به پایان رساند. از جمله مسئولیت های رفاعی می توان به نمایندگی چند دوره در مجلس کویت و وزارت پست و برق اشاره نمود. تأسیس مراکز علمی چون مدرسه «معهد الإیمان الشرعی»،«الاتحاد العالمی الإسلامی للدعوة و الإعلام» و « الجمعیة الکویتیة لمساعدة مسلمی ینجلادش» و تأسیس مجله«البلاغ»وروزنامه «جریدة السیاسية» از دیگر فعالیت های وی به شمار می رود. وی همچنین ریاست طریقت صوفیه رفاعیه در کویت رابر عهده دارد

کتاب های یوسف بن سید هاشم رفاعی

پندهای هدایت گر