لیلاز طاها

لیلاز طاها

لیلاز طاها نویسنده ، مهندس برق و مدافع حقوق قربانیان خشونت خانگی است. وی در کویت از مادری سوری و پدری فلسطینی متولد شد و در نتیجه جنگ خلیج در سال 1990 به ایالات متحده مهاجرت کرد. وی موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عوامل انسانی از دانشگاه ویسکانسین شد.لیلاز به دنبال اشتیاق واقعی خود برای نوشتن خلاقانه ،از حرفه و پیشینه ی خاورمیانه ایِ خود در نوشتن رمان هایش استفاده می کند.

کتاب های لیلاز طاها

تو بالاتر از عشقی