م ا ر حبیب

م ا ر حبیب

م. ا. رفیعی حبیب یک استاد دانشگاه، دانشمند علوم انسانی و شاعر است که کتابهای وی در رابطه با موضوعاتی از جمله شعر اردو، T. S. الیوت، نظریه ادبی، قرآن و آرامش در اسلام و فلسفه جورج ویلهلم فردریش هگل است. وی که پیش از این استاد زبان انگلیسی در دانشگاه راتگرز بود، در سال ۲۰۱۸-2019 از راتجرز مرخص شد و به گروه انگلیسی دانشگاه علوم و فناوری خلیج فارس در کویت پیوست.

کتاب های م ا ر حبیب

نقد ادبی مدرن و نظریه