اسماعیل فهد اسماعیل

اسماعیل فهد اسماعیل

اسماعیل فهد اسماعیل (1940 - 25 سپتامبر 2018) رمان نویس ، داستان نویس و منتقد ادبی کویتی بود. وی با بیش از بیست رمان و مجموعه داستان به عنوان بهترین و پرکارترین نویسنده تاریخ کویت شناخته شده است.

کتاب های اسماعیل فهد اسماعیل

سبیلیات