ابوذر مظاهری

ابوذر مظاهری

ابوذر مظاهري مقدم، فرزند غلامحسين، متولد 1356 در کرمان می باشد.او عضو هيئت علمي گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني (ره) استاديار پايه 5 می باشد.

کتاب های ابوذر مظاهری

آینده پژوهی انقلاب اسلامی