باربارا ای. ویلسون

باربارا ای. ویلسون

باربارا ویلسون، دکترای OBE، یک عصب روانشناس بالینی، بنیانگذار مرکز توانبخشی عصبی روانشناختی الیور زانگویل در الی، کمبریج شایر، بریتانیا است. او از دهه 1970 در توانبخشی آسیب مغزی کار کرده است. دکتر ویلسون 26 کتاب، بیش از 300 مقاله در ژورنال و فصل کتاب، و 8 تست عصب روانشناسی منتشر کرده است و سردبیر مجله Neuropsychological Rehabilitation است. او جوایز بسیاری را برای کار خود دریافت کرده است، از جمله پنج جایزه یک عمر دستاورد، جایزه Ramón y Cajal از انجمن بین المللی عصب روانپزشکی، و جایزه M. B. Shapiro از انجمن عصب روانشناسی بریتانیا. او رئیس سابق انجمن عصب روانشناسی بریتانیا و انجمن بین المللی عصب روانشناسی بوده و در حال حاضر رئیس انجمن آنسفالیت و در کمیته مدیریت فدراسیون جهانی برای توانبخشی اعصاب است. دکتر ویلسون عضو انجمن روانشناسی بریتانیا، آکادمی علوم پزشکی و آکادمی علوم اجتماعی است. او استاد افتخاری در دانشگاه هنگ کنگ، دانشگاه سیدنی و دانشگاه آنگلیای شرقی است و دارای مدرک افتخاری از دانشگاه آنگلیا شرقی و دانشگاه کوردوبا در آرژانتین است.

کتاب های باربارا ای. ویلسون

توان بخشی عصب روان شناختی