دیپاک لودهیا

دیپاک لودهیا

دیپاک لودیا یک سخنران انگیزشی با استعداد و ماهر است که می داند چگونه از جمعیت الهام بگیرد.هدف او این است که مردم را تشویق کنم تا از پتانسیل خود نهایت استفاده را ببرند، تا تحقق یافته، سازنده و سودآور شوند.

کتاب های دیپاک لودهیا

جادوی مدیریت