گیلیان مک ایور

گیلیان مک ایور

جیلیان مکیور نویسنده، فیلمساز، معلم، کیوریتور و هنرمند تجسمی است. او کسانی را که می خواهند زندگی خلاقانه تری داشته باشند، راهنمایی می کند.

کتاب های گیلیان مک ایور

تاریخ هنر برای فیلمسازان (1)


تاریخ هنر برای فیلمسازان (2)