کنت فلانری

کنت فلانری

کنت وان فلانری باستان شناس و انسان شناس آمریکایی، در سال 1934 متولد شده است. بیشتر فعالیت‌های پژوهشی وی در ارتباط با دوران پیشاکلمبی و فرهنگ‌ها و تمدن‌های آمریکای میانه هستند. به علاوه در کارنامه‌ی خود آثار مهمی درباره‌ی انقلاب نوسنگی در خاور نزدیک نیز دارد.

کتاب های کنت فلانری

آفرینش نابرابری