محمدمصطفی عرفی

محمدمصطفی عرفی

محمد مصطفی عرفی دیپلمات، نویسنده و مدرس دانشگاهی مصری است. او با تجربه عملی و آکادمیک گسترده در زمینه‌های مختلف از جمله ارتباطات جمعی، دیپلماسی، حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و روابط بین‌الملل، چهار کتاب و تعدادی مقاله نوشته است که طیف وسیعی از مسائل سیاست خارجی را پوشش می‌دهد.

کتاب های محمدمصطفی عرفی

ناتو و خاورمیانه