محمود شفیعی

محمود شفیعی

دکتر محمود شفیعی (متولد ۱۳۴۸، زنجان) دانشیار دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «علوم سیاسی» (۱۳۷۵) و کارشناسی ارشد «علوم سیاسی» را در دانشگاه باقرالعلوم (۱۳۷۸) و دكتری «علوم‌ سياسی» را در دانشگاه‌ امام صادق (ع) (۱۳۸۵) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال ۱۳۶۲ دروس حوزوی را آغاز و سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

کتاب های محمود شفیعی