آرام ضیایی

آرام ضیایی

آرام ضیایی دارای کرسی هایزنبرگ برای مطالعات توسعه و پسااستعماری در موسسه علوم سیاسی کاسل آلمان است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در جامعه شناسی از دانشگاه RWTH آخن، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه هامبورگ و مدرک تحصیلی در همان رشته از دانشگاه کاسل است.

کتاب های آرام ضیایی

گفتمان توسعه و تاریخ جهانی