کریس فنینگ

کریس فنینگ

کریس فنینگ یک شوهر، پدر و نویسنده است که ماموریت دارد به متخصصان فناوری اطلاعات کمک کند تا ارتباطات خود را در محل کار بهبود بخشند. او معتقد است که تعاملات روزمره، پیشرفت پروژه و سودآوری شرکت را می توان با کمک به متخصصان فناوری اطلاعات برای تبدیل شدن به ارتباطات عالی بهبود بخشید. در طول پانزده سال گذشته، کریس در شش صنعت مختلف، در شرکت‌هایی از شرکت‌های نوپا گرفته تا FTSE 100 و Fortune 50 کار کرده است. کتاب و دوره‌های آنلاین او به بهبود مهارت‌های ارتباطی بیش از 10000 نفر از بیش از 100 کشور کمک کرده است.

کتاب های کریس فنینگ

اولین دقیقه مکالمه