پاتریک ال جیکوبز

پاتریک ال جیکوبز

پاتریک ال جیکوبز مالک و سرمربی Superior Performance است. او دکترای خود را در رشته فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه میامی دریافت کرد. او عضو انجمن ملی قدرت و حالت دهنده و انجمن بین المللی تغذیه ورزشی است. او یک مربی دارای مجوز ورزشی (فلوریدا) و یک متخصص قدرت و حالت‌دهی معتبر است.

کتاب های پاتریک ال جیکوبز