پل هیوود

پل هیوود

پل هیوود (27 مارس 1958) یک مدرس بریتانیایی و رئیس دانشکده سیاست و روابط بین‌الملل در دانشگاه ناتینگهام است. او استاد سیاست اروپا، یکی از سردبیران مجله دولت و اپوزیسیون و عضو انجمن سلطنتی هنر است.

کتاب های پل هیوود

فساد سیاسی