زهرا دری

زهرا دری

زهرا دری نویسنده ایرانی است که موفق به کسب درجه دکتری از دانشگاه تهران شده است. وی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر و هیئت علمی در دانشگاه تهران فعالیت می‌کند.

کتاب های زهرا دری