ادوارد ای آزر

ادوارد ای آزر

ادوارد ای. آزر، محقق خاورمیانه و رئیس سابق مرکز توسعه بین المللی و مدیریت تعارض در دانشگاه مریلند بود.

کتاب های ادوارد ای آزر