آدام گوردون

آدام گوردون

آدام گوردون یک متخصص در زمینه آینده‌نگاری صنعت و مطالعات آینده است. او یک تحلیلگر، مشاور، تسهیل کننده و استاد بوده و در NPR’s Morning Edition و CNN World Report حضور داشته است. او همچنین برای The Future Studio می نویسد، تدریس می کند و مشاوره می دهد و قبلاً یکی از همکاران ارشد در Coates & Jaratt, Inc، یک سازمان مشاوره استراتژی آینده در واشنگتن بود. آقای گوردون در کاردیف، ولز زندگی می کند.

کتاب های آدام گوردون

فهم آینده