مایکل کیدار

مایکل کیدار

مایکل کیدار استاد مهندسی A. James Clark در دانشگاه جورج واشنگتن است. تحقیقات او مربوط به پزشکی پلاسما، رانش فضاپیماهای پیشرفته و نانوتکنولوژی مبتنی بر پلاسما است. او بیش از 280 مقاله مجله، بیش از 290 مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس داوری، 3 کتاب، 2 فصل کتاب و 12 حق ثبت اختراع تالیف کرده است. او در سال 2017 جایزه دیویدسون در فیزیک پلاسما را دریافت کرد و در سال 2016 جایزه مهندس سال موسسه فضانوردی و هوانوردی آمریکا (AIAA) را برای کار خود در زمینه ریز پیشرانه دریافت کرد که منجر به پرتاب موفقیت آمیز یک نانوماهواره با رانشگرهای پلاسما از آزمایشگاه او شد. 

کتاب های مایکل کیدار

درمان سرطان با پلاسمای سرد