پاتریشیا بکر

پاتریشیا بکر

پاتریشیا بکر متخصص تغذیه کودکان و عضو آکادمی تغذیه و رژیم غذایی است. در بیست سال گذشته پت به عنوان یک متخصص تغذیه در کودکان کار کرده است و از کودکان از زمان لقاح تا بزرگسالی مراقبت می کند و در زمینه سوء تغذیه کودکان، نارس و نوزادان تخصص دارد. او به عنوان متخصص تغذیه نوزادان در بیمارستان کودکان دیتون کار می کند. او یکی از سردبیران نسخه پنجم تغذیه کودکان در مراقبت بالینی است. اولین نویسنده در بیانیه اجماع برای ASPEN / و سوء تغذیه کودکان و نویسنده مشترک شناسایی سوء تغذیه در جمعیت های نارس و نوزادان: شاخص های توصیه شده و آکادمی تغذیه. او نویسنده بخش سوء تغذیه کودکان کتابچه راهنمای مراقبت از تغذیه کودکان، و رئیس پروژه غربالگری خطر تغذیه کودکان برای کتابخانه تجزیه و تحلیل شواهد است. او در سال 2021 جایزه برتری در عمل را برای تغذیه بالینی دریافت کرده است.

کتاب های پاتریشیا بکر