پیتر جی کتزنشتاین

پیتر جی کتزنشتاین

پیتر کاتزنشتاین (17 فوریه 1945) استاد مطالعات بین‌المللی در دانشگاه کرنل است. وی که به نوشته مجله فارن افرز یکی از محققان مشهور در روابط بین‌الملل می‌باشد، در حوزه نقش‌ها و هنجارهای آسیا (به خصوص ژاپن) و همچنین اروپا (به ویژه آلمان) در روابط بین‌الملل تخصص دارد. تمرکز اصلی مطالعات وی بر فرهنگ، دین، هویت و منطقه گرایی در نظام بین‌المللی است. وی همچنین به عنوان یکی از بنیان گذاران سازه انگاری در مطالعات روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. کاتزنشتاین یکی از اعضای شورای روابط خارجی می‌باشد. 

کتاب های پیتر جی کتزنشتاین