بابک اخگر

بابک اخگر

بابک اخگر، استاد انفورماتیک، بنیانگذار و مدیر CENTRIC (مرکز تاب آوری، اطلاعات و تحقیقات جرایم سازمان یافته) است. پروفسور اخگر عضو انجمن کامپیوتر بریتانیا است. او از دانشگاه شفیلد هالام انگلستان در رشته مهندسی نرم افزار فارغ التحصیل شده است.

کتاب های بابک اخگر