مارگارت رابینسون رادرفورد

مارگارت رابینسون رادرفورد

مارگارت رابینسون رادرفورد، دکترا، یک روانشناس بالینی در بخش خصوصی با بیش از بیست و پنج سال تجربه در درمان افراد و زوج ها برای افسردگی، اضطراب و مسائل مربوط به روابط است. او همچنین از طریق وبلاگ و پادکست های محبوب خود، سبک درمانی دلسوزانه و متعارف خود را با هدف کاهش انگ در مورد درمان روانشناختی به عموم مردم ارائه می دهد.

کتاب های مارگارت رابینسون رادرفورد

افسردگی نهفته