جی ام گیلبرت

جی ام گیلبرت

گوستاو مارک گیلبرت (1977 - 1911) روانشناس و نویسنده آمریکایی بیشتر برای فعالیت‌های در طی دادگاه‌های نورنبرگ (مربوط به حزب نازی) شناخته می‌شود. کتاب روانشناسی دیکتاتوری او در سال 1950 برای معرفی دیکتاتور آلمان نازی آدولف هیتلر با استفاده از شهادت های نزدیکترین ژنرال ها و فرماندهان هیتلر نوشته و چاپ شد. وی در طی تحقیقات خود با افراد مختلفی گفت و گو کرد. در حال حاضر آثار منتشر شده گیلبرت هنوز موضوع مطالعه در بسیاری از دانشگاه ها و کالج ها، به ویژه در زمینه روانشناسی، است.

کتاب های جی ام گیلبرت

خاطرات نورنبرگ