لورنس واینستاین

لورنس واینستاین

لارنس واینستین حرفه خود را به تدریس نویسندگی در سطح کالج گذرانده است. از جمله، او مؤسس و مدیر مرکز نویسندگی دانشگاه هاروارد بود. کتاب‌های او عبارتند از Writing at the Threshold، کتاب پرفروش شورای ملی معلمان زبان انگلیسی، و پول همه چیز را تغییر می‌دهد (بدفورد-سنت مارتینز، 2014). دو نمایشنامه بلند از واینستین تولیدات حرفه ای دریافت کرده اند. یکی از آنها، The La Vidas' Landlord، برای تولید در برادوی انتخاب شده است.

کتاب های لورنس واینستاین

تخمین