کلودیا ستزر

کلودیا ستزر

کلودیا ستزر، دکترای دین (1990) در دانشگاه کلمبیا، استاد مطالعات دینی در کالج منهتن، ریوردیل، نیویورک است. او نویسنده پاسخ‌های یهودیان به مسیحیان اولیه (قلعه، 1994) است و در مورد روابط یهودی/مسیحی اولیه و زنان در یهودیت و مسیحیت اولیه می‌نویسد.

کتاب های کلودیا ستزر