محسن ولیحی

محسن ولیحی

محسن ولیحی متولد ۱۳۵۶ در تهران، کارشناس ارشد طراحی گرافیک از دانشگاه هنر، عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و عضو هیئت مدیره انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر می باشد.

کتاب های محسن ولیحی

چهره ها